THÔNG BÁO SỐ 1: -Do Trang Web Bảo Trì Cập Nhật 1 Số Tính Năng Đặc Biệt Cho Khách Hàng ( Chúc Bạn Có Một Trải Nghiệm Thật Tốt )

LỊCH THI VÀ TRẢ KẾT QUẢ BÀI THI TOPIK

Bài thi Ngày thi Ngày trả kết quả Địa điểm thi Bài thi Thời gian đăng ký
TOPIK 93 14/04/2024 30/05/2024 Việt Nam TOPIK II
TOPIK I
31/01/2024 - 06/02/2024
(Đã đóng đăng ký)
TOPIK 94 12/05/2024 27/06/2024 Việt Nam TOPIK II
TOPIK I
06/03/2024 - 12/03/2024
(Đã đóng đăng ký)
TOPIK 95 14/07/2024 22/08/2024 Việt Nam TOPIK II
TOPIK I
07/05/2024 - 14/05/2024
(Đã đóng đăng ký)
TOPIK 96 13/10/2024 28/11/2024 Việt Nam TOPIK II
TOPIK I
(Đang cập nhật)
TOPIK 97 10/11/2024 19/12/2024 Việt Nam TOPIK II
TOPIK I
(Đang cập nhật)
* Thời gian thi:
TOPIK I : 9:40 -11:20
TOPIK II: 12:50 -16:20
Lưu ý: Thí sinh cần có mặt đúng phòng thi, trước giờ thi đã được thông báo muộn nhất là 30 phút. Sau thời gian này, thí sinh sẽ không được vào phòng thi